SL # Member Remarks
1 Dzongda Chairman
Dzongrab Head of AFD
3 Dzongkhag Environment Officer Member Secretary
4 Dzongkhag Land Record Officer Member
5 Dzongkhag Agriculture Officer Member
6 Dzongkhag Engineer Member
7 Dzongkhag Health Officer Member
8 Dzongkhag Planning Officer Member