SL # Member Remarks
1 Dzongda Chairman
2 Dzongrab Head of AFD
3 Dzongkhag Health Officer Member Secretary
4 Lam Neten Member
5 DT Chairman, LG Representative Member
6 SP, RBP Member
7 Thromdey Thumi, Business Representative Member
8 Dzongkhag CDEO Member
9 Dzongkhag Planning Officer Member
10 Dzongkhag Legal Officer Member
11 MSTF/CBSS member secretary Member