SL # Member Remarks
Dzongda  Chairman
2 Dzongrab Head of AFD
Dzongkhag Environment Officer Member Secretary
4 Dzongkhag Land Record Officer Member
5 Dzongkhag Agriculture Officer Member
6 Dzongkhag Engineer Member
7 Dzongkhag Planning Officer Member